Sajtószoba

Hírek és közlemények részletesen

A nők jobban bíznak az állásuk stabilitásában

A nők jobban bíznak az állásuk stabilitásában

2017-11-27

Szinte minden szegmensben emelkedett a munkavállalói bizalom tavaly nyár óta Magyarországon, derül ki a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb közös augusztusi munkaerőpiaci kutatásából. Az adatok alapján továbbra is a fiatalok, a fővárosban élők és a diplomások jelentik a legbizakodóbb társadalmi csoportokat, ugyanakkor a vizsgált demográfiai mutatók körében egyre kisebb különbségek tapasztalhatóak az adott szegmensekre vonatkozóan.

A tavalyi év azonos időszakához képest 6 százalékponttal nőtt, ezzel 66 pontos értéket vett fel 2017 nyarán a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe, így az időszakonként tapasztalható ingadozások ellenére továbbra is egy stabilan emelkedő tendenciáról beszélhetünk.
A mérőszám azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi foglalkoztatójuk hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra. Emellett azt is figyelembe veszi, hogy az alkalmazottak milyen lépéseket tennének munkahelyük megtartása érdekében, amennyiben az veszélybe kerülne.
Míg 2015 nyarán 37, egy évvel később 40, idén már 44 pontot vett fel a skálán az az érték, amely megmutatja, hogy a munkavállalók saját megítélésük szerint milyen könnyen találnának új munkahelyet egy esetleges állásvesztés esetén. Ugyanakkor az áprilisi adatfelvételhez képest 3 pontos csökkenés tapasztalható, ami az addigi folyamatos emelkedéshez képest némi megtorpanást jelez. Összességében elmondható, hogy az átlagos magyar munkavállaló úgy érzi, ha ugyan nem is könnyen, de nem is nehezen találna magának új munkahelyet.
„Figyelembe véve az elmúlt két és fél év tendenciáit, megállapíthatjuk, hogy a magyar munkavállalók negyedévről-negyedévre jobban bíznak az állásuk stabilitásban és úgy érzik, hogy ha azt el is veszítenék, akkor is könnyebben találnának új, számukra megfelelő munkát” – mondta el Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatója.
Ami a karrierhez kapcsolódó jövőképet illeti, érdekesnek mondható, hogy míg a férfiak 65, addig a nők 71%-a érzi úgy, hogy több mint 5 évig megmarad a munkahelye. A diplomások körében ez az arány egyébként 70%, míg a fővárosban élők körében 75%.
Azon munkavállalók közül, akik ennél rövidebb időre látják biztosnak a munkahelyüket, 39% szerint az őt alkalmazó cég meg fog szűnni, 36%-uk azt is állította, hogy be fog olvadni egy másik vállalatba, 32% pedig a csökkenő létszámot is említette. A megkérdezettek 38%-a a saját pozícióját érzi fenyegetve 3 éven belül oly módon, hogy a céget, illetve a szervezetet átalakítják, 32%-uk pedig attól fél, hogy egy várható leépítés során fognak megválni tőle.
Iskolai végzettséget tekintve továbbra is a diplomások alkotják a legbizakodóbb csoportot 69 ponttal, utánuk 66-65 ponttal következnek a legalább érettségivel, illetve szakmunkás végzettséggel rendelkező munkavállalók. A legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők ugyan 63 ponttal zárják a sort, de körükben még így is egy meredek, 23 pontos növekedés tapasztalható tavaly óta.
Minden korcsoportban stabil javulás tapasztalható: egyaránt 68 pontot regisztráltak a 18-29 és 30-39 éves, illetve az 50-59-es éves korosztályokban, amelyeknél 10, 4, illetve 10 pontos emelkedést tapasztaltak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A 60 év felettiek körében ugyanakkor enyhe lemaradás tapasztalható: a 3 pontos csökkenéssel 47-re esett a körükben a bizalmi index.
A szektorok szerinti bontás tekintetében nem figyelhető meg érdemi különbség, a közigazgatásban, az iparban és a mezőgazdaságban tevékenykedő dolgozók egyaránt 66 pontot értek el, míg a kereskedelemben lévők némileg bizakodóbbak (67 pont).
Lakóhely szerinti bontásban a budapestiek és a falvakban élők a legoptimistábbak 67-67 ponttal, őket követik enyhén lemaradva a városokban élők 66 ponttal. Mindhárom csoportban növekedett a bizalmi index 2016 hasonló időszakához képest, a fővárosban 2, a városokban 6, míg a falvakban élők körében 10 ponttal. A régiók szerinti bontásnál nem igazán figyelhető meg érdemi különbség, Nyugat-Magyarországon enyhén optimistábbak az emberek a munkahelyükkel kapcsolatban (69 pont) az ország középső és keleti felén élőkhöz képest (67-64 pont), ugyanakkor mindhárom régióban stabil, 5, 4 és 8 pontos növekedés volt tapasztalható az elmúlt egy évben.

Információ a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexről

A BNP Paribas Cardif biztosító a Mediánnal közösen 2014-ben alkotta meg az indexet. Azért hozták létre, hogy mérni lehessen: mennyire stabil a munkaerőpiac a munkavállalók szemszögéből, tehát a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi munkahelyük hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra, milyen lépéseket tennének meg annak érdekében, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne illetve, hogy megérzésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget. Az index 1 200 fő személyes megkérdezésén alapul. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja a felnőtt magyar népességet.
Először egy alapkutatást végeztek el, melynek keretén belül 13 releváns kérdést tettek fel egy országosan reprezentatív mintának, a következő három dimenzióban:
- A munkahely biztonsága
- Potenciális erőfeszítések az állásuk megőrzése érdekében
- Egy új állás megtalálásának komplexitása
Statisztikai elemzéssel kiválasztották az indexképzéshez leginkább megfelelő 7 kérdést. Az ezen 7 kérdés alapján számított index minél magasabb értéket vesz fel, a munkavállalók:
- annál jobban bíznak abban, hogy a munkahelyük hosszútávon megfelelő álláslehetőséget tud nekik biztosítani
- annál stabilabbnak érzik saját pozíciójukat a munkahelyükön
- annál több mindent tennének meg azért, hogy megtartsák állásukat, ha az esetlegesen veszélybe kerülne
- annál könnyebbnek értékelik egy esetleges új munkalehetőség megtalálását
Az előző év azonos időszakában mért adatokkal való összehasonlítás jobban rámutat a trendszerű változásokra, illetve nem vezet félre az esetleges szezonalitás sem.

A magyarországi BNP Paribas Cardif biztosítóról

A BNP Paribas Cardif leányvállalatai 2002-ben kezdték meg működésüket Magyarországon. A CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt. a jövedelempótló biztosítások szakértőiként meghatározó szereplői a hitelfedezeti és számlavédelmi biztosítások piacának.
Partneri kapcsolatokon alapuló üzleti modelljüknek köszönhetően termékeiket bankokkal, más biztosítókkal, áruházláncokkal, telekommunikációs vállalatokkal és közműszolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodásokon keresztül értékesítik. Ügyfeleik száma közel 700 000.
A BNP Paribas Csoport tagjaként a Biztosító erős anyavállalati háttérrel és szoros testvérvállalati együttműködés mellett tevékenykedik Magyarországon.
Munkavállalók száma Magyarországon: 50 fő
Fő termékek: hitelfedezeti biztosítások, jövedelembiztosítások, közüzemi és telefonszámla-biztosítások, garancia kiterjesztés és balesetbiztosítás
Bruttó díjbevétel (2016):
CARDIF Életbiztosító Zrt.: 1,94 milliárd forint
CARDIF Biztosító Zrt.: 5,88 milliárd forint

A BNP Paribas Csoportról

A BNP Paribas Csoport a világ 74 országában van jelen és több mint 190.000 alkalmazottat foglalkoztat, ebből 146 ezret Európában. Két alaptevékenységével, a lakossági banki és a kereskedelmi banki üzletágával előkelő helyet foglal el a nemzetközi ranglistákon. Magyarországon a BNP Paribas több mint 25 éves múlttal rendelkezik. A Bank 1991-ben kezdte meg működését Magyarországon. A BNP Paribas Cardif ikerbiztosítókon kívül a BNP Paribas Csoport leányvállalatai Magyarországon: a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe befektetési banki termékek széles palettáját kínálja állami, helyi és nemzetközi nagyvállalati, és intézményi ügyfelei részére.  A Magyar Cetelem Bank, amely jelentős szereplője a fogyasztói és személyi kölcsönök piacának, a gépjármű flottakezelésben és operatív lízingben tevékeny Arval Magyarországot, illetve az értékpapír elszámolási és letétkezelési szolgáltatásokat nyújtó BNP Paribas Securities Services. A BNP Paribas Csoport legfiatalabb tagja Magyarországon a BNP Paribas Real Estate, amely ingatlankezelési szolgáltatások széles skáláját ajánlja.

A BNP Paribas Cardif-ról

A hitelfedezeti biztosítások nemzetközi piacán vezető szerepet betöltő  BNP Paribas Cardif, a BNP Paribas Csoport biztosítója, kockázati és megtakarítási biztosítási termékeket kínál. Világszerte 36 országban van jelen és mintegy 100 millió ügyfelet biztosít; Európában, Dél-Amerikában és Ázsiában meghatározó piaci szereplő. 2016-ban bruttó éves díjbevétele 27,1 milliárd euró volt, amelynek 57%-át a Franciaországon kívüli leányvállalatok gyűjtötték be. A BNP Paribas Cardif összesen mintegy 10.000 alkalmazottat foglalkoztat.

TAGS: Sajtómegjelenés
  • Share