Sajtószoba

Hírek és közlemények részletesen

BNP Paribas Cardif: javulóban a magyar munkaerőpiac hangulata

BNP Paribas Cardif: javulóban a magyar munkaerőpiac hangulata

2023-04-19

Az elmúlt év pesszimista gazdasági előrejelzései, valamint a jelentős áremelkedés ellenére összességében stabilizálódni látszik a munkavállalók saját munkaerőpiaci helyzetükkel kapcsolatos megítélése. A félévvel, illetve negyedévvel ezelőtti időszakhoz képest érzékelhetően optimistábban ítélik meg az egzisztenciális helyzetüket: egyrészt bizakodóan tekintenek az őket foglalkoztató cég jövőbeli fennmaradására és a saját pozíciójukra, illetve úgy érzik, hogy ha el is veszítenék az állásukat, akkor is könnyen, vagy nagyon könnyen találnának maguknak új, a képzettségüknek megfelelő pozíciót. A hitelfedezeti biztosítások piacának egyik vezetője, a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából az is kiderül, hogy a válaszadók közel egynegyede már rendelkezik olyan biztosítással, ami a munkahely elvesztése esetén pénzügyi segítséget nyújt.

Az idei első negyedévben készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 75 pontos értéket vett fel, amely a megelőző negyedévhez képest változatlan szintet ért el, míg az előző év hasonló időszakához képest 3 pontos esést mutat.

„Ha visszatekintünk az elmúlt három hónapra, illetve félévre, akkor azt tapasztaljuk, hogy némi javulás mellett alapvetően stabilizálódott a munkavállalók hangulata, ami annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban érdemben nem változott a munkanélküliségi ráta” – mondta el a BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója. Kiss Márk István szerint úgy tűnik, hogy a tartósan magas infláció és áremelkedés egyelőre nem befolyásolja a munkaerőpiaci folyamatokat.

Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók közel egyharmadának (31%) a háztartása 4 hónap és egy év közötti időszakot is tudna átvészelni a fő kereső állásvesztése esetén, ami a tavalyi első negyedévhez képest 5%-pontos emelkedést mutat. A válaszadók 21%-a pedig több, mint egy évet is képes lenne átvészelni, amely 5%-pontos ugrást jelent az előző negyedévhez, illetve 3 pontos esést az előző év elejéhez képest. A dolgozók 44%-a ugyanakkor legfeljebb három hónapot tudna átvészelni ilyen körülmények között, ami az előző negyedévhez képest 4%-pontos, az előző év hasonló időszakához képest 3%-pontos esést jelent.  

Az interjúalanyok 32%-a azt is elmondta, hogy valamilyen szinten aggódik amiatt, hogy egy éven belül esetleg elveszítheti az állását, ami ugyan érzékelhető (6%-pont) csökkenést jelent az előző negyedévhez képest, de 4%-pontos emelkedést az előző év hasonló időszakához képest.

A felmérés egyébként azt is vizsgálta, hogy az interjúalany milyen valószínűséggel kötne meg egy olyan típusú biztosítást, amely munkanélküliség esetén anyagilag kisegítené. Az eredmények alapján – az őszi adatokhoz hasonlóan – minden harmadik megkérdezett (33%) biztosan hajlandó lenne ilyen biztosítás megkötésére, közel minden negyedik (23%) interjúalany pedig már rendelkezik is ilyen típusú szerződéssel.

A kutatásból továbbá az is kiderül, hogy az előző évi adatokkal összevetve ugyan 1 ponttal esett, az előző negyedévhez képest viszont 2 ponttal emelkedett a munkavállalók jelenlegi munkahelyük fennmaradásával kapcsolatos optimista percepciója, ami nagyjából a COVID-járvány idején mért adatokhoz közelít. A részeredmények alapján az interjúalanyok 73%-a vélte úgy, hogy a cég, ahol dolgozik - függetlenül a saját pozíciójától - még több mint öt évig biztosan megmarad. Az ezzel kapcsolatos percepció ugyan 2%-pontot esett egy év alatt, ugyanakkor ugyanennyit emelkedett is az előző negyedévhez képest.

Azzal kapcsolatban azonban már kevésbé érzékelhető érdemi változás a válaszadók körében a megelőző évhez, illetve negyedévhez képest, hogy egy esetleges állásvesztés vagy felmondás esetén milyen könnyen találnának a képzettségüknek megfelelő új állást. Az elért a 62 pont 1 pontos esést jelent 2022 januárjához képest és 1 pontos emelkedést az előző negyedévhez képest.

Mindemellett a felmérés szerint az elmúlt negyedévben nem változott a munkavállalók azzal kapcsolatos optimizmusa, hogy kifejezetten a jelenlegi pozíciójukat mennyire érzik biztosnak az adott cégen belül (75 pont), viszont a megelőző év hasonló időszakához képest 4 pontos esést látunk. Az erre vonatkozó részadatok szerint a válaszadók 55%-a azt gondolja, hogy az több mint öt évig biztosan meg fog maradni, ami 6%-pontos esést mutat az előző év hasonló időszakához képest.

TAGS: Sajtómegjelenés
  • Share