GYIK

Segítünk kérdései megválaszolásában

logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Kárbejelentés időpontja

Bejelenthetem-e a kárt később is?

A biztosított (a biztosított halála esetén a biztosított örököse vagy hozzátartozója köteles a biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb 2 éven belül bejelenteni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a bejelentési és a szükséges felvilágosítási kötelezettségek megsértése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak.

logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Várakozási idő munkanélküliség esetén

Van-e várakozási idő munkanélküliségi kockázat esetén, vagyis olyan időszak, ami alatt ha bekövetkezik a biztosítási esemény a biztosító nem szolgáltat?

Igen, mégpedig az első 90 nap a biztosítás megkötésétől számítva.
logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Biztosítási díj fizetése a szolgáltatás ideje alatt

Ha a BNP Paribas Cardif fizeti a törlesztést (betegség, munkanélküliség), akkor ki fizeti a biztosítási díjat?

A BNP Paribas Cardif mindig a biztosítási díjjal növelt törlesztést fizeti meg a finanszírozónak, Önnek nem kell semmit fizetnie.
logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Kárbejelentés esetén törlesztőrészletek fizetése

Abbahagyhatom-e a törlesztő-részletek fizetését, ha visszaküldtem a kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a BNP Paribas Cardif-hoz?

Nem, egészen addig kell fizetnie a törlesztő részleteket, ameddig nem kap a BNP Paribas Cardif-tól egy levelet, amelyben a szolgáltatási igénye elbírálásának eredményéről értesítjük, mely szerint kifizetjük Ön helyett a havi törlesztő részleteket.
logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Fedezet érvényessége nyugdíj esetén

Mi történik, ha a hitel futamideje alatt nyugdíjba vonulok?

A biztosítás fedezete a nyugdíjba vonulás időpontjától csak bizonyos kockázatok vonatkoznak Önre pl.: haláleset.
logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Biztosított lehet-e öregségi nyugdíjas?

Lehetek-e biztosított, ha öregségi nyugdíjas vagyok?

Igen, de a fedezetek közül csak bizonyos kockázatok vonatkoznak Önre pl.: haláleset.
logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Szolgáltatás terhesség esetén

Terhes vagyok, ha elmegyek betegállományra, fog-e szolgáltatni a biztosító? (a táppénz oka veszélyeztetett terhesség)

Nem. A biztosítás nem terjed ki a terhesség és szülés miatti betegállományra. (Ha azonban a terhesség alatti betegállományt baleset okozta, akkor a Biztosított jogosulttá válik a szolgáltatásra. Az életbiztosítás és a rokkantság fedezetek szintén kiterjednek erre az esetre.)

logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Szolgáltatás GYES/GYED alatt

Szülés után otthon maradok. Fizet-e a biztosításom valamire a GYED/GYES alatt?

Igen, haláleset és rokkantság esetén, betegállomány esetében pedig akkor, amennyiben az baleset miatt következik be.

logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Szolgáltatás munkahelyi baleset esetén

Vonatkozik-e a biztosításom arra az esetre, ha keresőképtelenségemet a munkahelyemen bekövetkezett baleset okozta?

Igen, a biztosítás a munkahelyen bekövetkezett balesetekre is érvényes.
(Ha azonban a baleset amiatt következett be, hogy a biztosított a munkavédelmi szabályokat súlyosan megsértette, a biztosító mentesül a szolgáltatás alól.)

logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Fedezet hivatásos sportolók esetén

Hivatásos sportoló vagyok. Lehetek-e biztosított?

Igen. Betegállománynál, rokkantságnál és halálesetnél akkor fizetünk, ha a biztosítási esemény nem a sporttevékenységgel összefüggésben következett be.