Balesetbiztosítás

Védelem Ön és családja számára balesetek esetén

Balesetbiztosítás

Tájékoztató a szolgáltatási módokról

A biztosítók pozitív kárdöntés esetén a szolgáltatást a biztosított, vagy meghatalmazottja által tett nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra teljesítik.
 
Tájékoztató az Ügyfelek részére a benyújtandó dokumentumokról
 
Biztosítási szolgáltatás iránti igényét kitöltött és aláírt szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványunkon nyújthatja be.
A szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el, és hiánytalanul kitöltve és aláírva jutassa el hozzánk. Igénye elbíráláshoz a szükséges dokumentumok listáját a letöltött szolgáltatási igénybejelentő, vagy e tájékoztató is tartalmazza. A kárrendezéshez minden esetben másolatra van szükség.
 
A képernyő jobb oldalán található listából tudja kiválasztani az Önnek megfelelő nyomtatványt.
Amennyiben nem rendelkezik nyomtatóval, a Kárrendezés aloldalunkon kérheti szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványunk postai úton való megküldését.
Igényének elbírálására az összes szükséges dokumentum beérkezését követően kerül sor, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.
 
Szükséges dokumentumok:
 
A szolgáltatást igénylő személy által kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány.
Baleseti jegyzőkönyv (munkahelyi baleset esetén a munkabaleseti jegyzőkönyv).
Családi biztosítási csomag esetén a Főbiztosított személyétől eltérő Biztosítottra vonatkozó igény esetén az adott Biztosított jogosultságát alátámasztó okiratok másolata (pl. házassági anyakönyvi kivonat vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat, közös háztartásban élő 18 éven aluli gyermek esetében lakcímigazolvány, személyi igazolvány – ha van – vagy születési anyakönyvi kivonat másolata).
Baleseti halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat, a halottvizsgálati bizonyítvány és a boncolási jegyzőkönyv.
Balesetből eredő 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén a szakigazgatási szerv orvosi szakvizsgálatának eredményét igazoló, az egészségkárosodás mértékét megállapító szakvélemény, az egészségkárosodás megállapítására jogosult szerv által rendszeresített nyomtatványok, és egyéb orvosi indokolások dokumentációi.
Balesetből eredő folyamatos kórházi kezelés esetén a kórházi kezelés tartamát és okát igazoló kórházi igazolás.