Ugrás a tartalomhoz

Balesetbiztosítás

Védelem Ön és családja számára balesetek esetén

Balesetbiztosítás

Tájékoztató az Ügyfelek részére a benyújtandó dokumentumokról.

Biztosítási szolgáltatás iránti igényét kitöltött és aláírt szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványunkon nyújthatja be.

A szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el, és hiánytalanul kitöltve és aláírva jutassa el hozzánk. Igénye elbíráláshoz a szükséges dokumentumok listáját a letöltött szolgáltatási igénybejelentő, vagy e tájékoztató is tartalmazza. 

A képernyő jobb oldalán található listából tudja kiválasztani az Önnek megfelelő nyomtatványt.
Amennyiben nem rendelkezik nyomtatóval, a Kárrendezés aloldalunkon kérheti szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványunk postai úton való megküldését.

Igényének elbírálására az összes szükséges dokumentum beérkezését követően kerül sor, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.

Szükséges dokumentumok:

  • A szolgáltatást igénylő személy által kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány.
  • Baleseti jegyzőkönyv (munkahelyi baleset esetén a munkabaleseti jegyzőkönyv).
  • Családi biztosítási csomag esetén a Főbiztosított személyétől eltérő Biztosítottra vonatkozó igény esetén az adott Biztosított jogosultságát alátámasztó okiratok másolata (pl. házassági anyakönyvi kivonat vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat, közös háztartásban élő 18 éven aluli gyermek esetében lakcímigazolvány, személyi igazolvány – ha van – vagy születési anyakönyvi kivonat másolata).
  • Baleseti halál esetén a  Biztosító részére át kell adni a halotti anyakönyvi kivonat, a halottvizsgálati bizonyítvány és a boncolási jegyzőkönyv.
  • Balesetből eredő 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén a szakigazgatási szerv orvosi szakvizsgálatának eredményét igazoló, az egészségkárosodás mértékét megállapító szakvélemény, az egészségkárosodás megállapítására jogosult szerv által rendszeresített nyomtatványok, és egyéb orvosi indokolások dokumentációi.
  • Balesetből eredő folyamatos kórházi kezelés esetén a kórházi kezelés tartamát és okát igazoló kórházi igazolás.