Ugrás a tartalomhoz

Számlavédelem és jövedelembiztosítás

Anyagi segítség nehéz élethelyzetekben

Számlavédelem és jövedelembiztosítás

Tájékoztató az Ügyfelek részére a benyújtandó dokumentumokról.

Biztosítási szolgáltatás iránti igényét kitöltött és aláírt szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványunkon nyújthatja be.

A szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el, és hiánytalanul kitöltve és aláírva jutassa el hozzánk. Igénye elbíráláshoz a szükséges dokumentumok listáját a letöltött szolgáltatási igénybejelentő, vagy e tájékoztató is tartalmazza. 

A képernyő jobb oldalán található listából tudja kiválasztani az Önnek megfelelő nyomtatványt. Amennyiben nem rendelkezik nyomtatóval, a Kárrendezés aloldalunkon kérheti szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványunk postai úton való megküldését.

Igényének elbírálására az összes szükséges dokumentum beérkezését követően kerül sor, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.

Szükséges dokumentumok:

Halál esetén

 • Halotti anyakönyvi kivonat másolata: A halotti anyakönyvi kivonatot az illetékes önkormányzat anyakönyvi hivatala állítja ki.
 • Halottvizsgálati bizonyítvány másolata: A halottvizsgálati bizonyítványt a halál tényét megállapító orvos állítja ki.
 • Boncolási jegyzőkönyv: A boncolási jegyzőkönyvet minden esetben a boncolást végző kórház patológiáján a boncolást végző orvos állítja ki.
 • Orvosi dokumentumok (pl. ambuláns lapok, zárójelentések, háziorvosi karton), amelyekből az elhunyt betegségei, illetve azok diagnosztizálásának dátuma megállapítható.
 • Amennyiben a halálesettel összefüggésben rendőrségi eljárás indult, úgy az eljárást lezáró dokumentum szintén szükséges a biztosítási szolgáltatás iránti igény elbírálásához.

Rokkantság esetén

 • A rokkantsági ellátást megállapító  jogerős határozat másolata: Az egészségi állapot mértéke alapján ebben a dokumentumban határozza meg az illetékes kormányhivatal közigazgatási szerve a rokkantsági ellátás összegét.
 • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott szakvélemény másolata: A három tagú orvosi bizottság szakvéleményének másolata szintén szükséges a biztosítási szolgáltatás iránti igény elbírálásához.
 • Zárójelentések, orvosi dokumentumok: a rokkantságot, egészségkárosodást eredményező betegség diagnózisának és a diagnózis megállapítása időpontjának igazolása miatt szükséges dokumentumok.

Keresőképtelenség esetén

 • Táppénz kezdetét igazoló dokumentum: A táppénz kezdetét igazoló dokumentumot a háziorvos állítja ki. A táppénzes időszak első hetének igazolására és a táppénz jellegének igazolására szolgál. Színe halvány rózsaszín, négyzet alakú. Ez a dokumentum elengedhetetlenül szükséges a biztosítási szolgáltatás iránti igény elbírálásához.
 • "Orvosi igazolás a keresőállományba vételről" elnevezésű nyomtatvány: ez a dokumentum a keresőképtelenség időtartamának igazolására szolgál. Szintén halvány rózsaszín színű, hosszúkás, téglalap alakú.
 • Zárójelentések, orvosi dokumentumok: a keresőképtelenséget okozó betegség diagnózisának és a diagnózis megállapítása időpontjának igazolása miatt szükséges dokumentumok.

Munkanélküliség esetén

 • Országos Egészségbiztosítási Pénztár - a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló - igazolványának másolata: hétköznapi neve OEP vagy TB kiskönyv. Ezt a dokumentumot az első munkaviszony létesítésekor a munkáltató állítja ki és a munkaviszony fennállása alatt magánál tartja. Amennyiben a munkaviszony megszűnik, a munkáltató köteles ezt kiadni. Új munkaiszony létesítésekor az új munkáltatónak le kell adni. A valaha fennállt munkaviszonyok igazolására szolgáló dokumentum, amely a Munkaügyi Központban történő regisztrációhoz is szükséges, ezért a biztosítási szolgáltatás iránti igény előterjesztése esetén a regisztráció előtt érdemes fénymásolatot készíteni róla.
 • Munkaszerződés másolata: a munkaszerződés a munkaviszonyt keletkeztető írásbeli megállapodás a munkáltató és a munkavállaló között. A munkaszerződést minden esetben írásba kell foglalni. A munkanélküliség kockázat vonatkozásában előterjesztett biztosítási szolgáltatás iránt igények elbírálásának elengedhetetlen feltétele.
 • Munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat: A munkaviszony közös megegyezéssel, (rendes) felmondással vagy azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással szüntethető meg, mindhárom esetben kötelező az írásbeli forma. A felmondást és az azonnali hatályú felmondást minden esetben indokolni kell. A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés esetén a hatályos jogszabályok nem írnak elő indokolási kötelezettséget, azonban Társaságunk az Általános és Különös Biztosítás Feltételekben meghatározott indokolással ellátott dokumentumot tudja elfogadni az igény elbírálása során.
 • Hatósági bizonyítvány: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény értelmében a hatóság (jelen esetben az illetékes Munkaügyi Központ) az ügyfél részére bizonyítványt állít ki. A Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható többek között az a tény, hogy a Biztosított pontosan mely időponttól nyilvántartott álláskereső. A hatósági bizonyítvány szükséges a biztosítási szolgáltatás iránti igény elbírálásához, kedvező elbírálás esetén a bizonyítványt minden hónapban szükséges Társaságunk részére eljuttatni, mert csak ebben az esetben van lehetőségünk a biztosítási szolgáltatás folyamatos teljesítésére.
 • "Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához" elnevezésű dokumentum másolata: Ezt a dokumentumot a munkáltató állítja ki a munkaviszony megszűnésekor, feltétlen szükséges a szolgáltatási igény elbírálásához.
 • Álláskeresési járadék iránti kérelem (vagy ha van, az azt megállapító esetleg elutasító határozat) másolata: a Munkaügyi Központ állítja ki, a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges.