Adatvédelem

A BNP Paribas Csoport tagjaként kiemelkedően fontos számunkra az átlátható és jogszerű adatkezelés.

Adatvédelem

A BNP Paribas Csoport tagjaként kiemelkedően fontos számunkra az átlátható és jogszerű adatkezelés.

Célunk, hogy elősegítsük a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok hatékony érvényesülését, az azok feletti önrendelkezés megvalósulását, az adatok kezelésének átláthatóságát, valamint a személyes adatokkal történő visszaélések, adatlopások és incidensek megelőzését.
 
A BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. a személyes adatok védelme, és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.
 
Ügyfeleink adatinak védelme érdekében kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a fenti jogszabályoknak való megfelelésükről.
 
Jelen oldal tartalmazza: 
o az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségét, és 
o a hatályos adatvédelmi tájékoztatókat:
általános adatvédelmi tájékoztató;
az álláspályázókra;
a munkavállalókra; illetve
a szolgáltatóinkra és szerződéses partnereinkre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató.