Panaszkezelés

Az elégedett ügyfelekért

Panaszkezelés

Célunk, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal, ezért kérjük, hogy amennyiben panaszt kíván tenni, akkor a lehető legrészletesebben közölje velünk az Ön által sérelmezett körülményt, hiszen akkor tudunk a leggyorsabban intézkedni.

 

Panaszügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók:

A panaszügyintézéshez kérjük, minden esetben adja meg a panasz tárgyát képező biztosítási termék megnevezését, ha a biztosítás hiteltermékhez kapcsolódik, akkor a hitelszerződés számát, a kárszámot (ha van), illetve az Ön személyes azonosító adatait.

A panaszok kivizsgálására és megválaszolására a Biztosítóknak 30 nap áll rendelkezésükre, a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján.

A megadott személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

Észrevételét, panaszát az alábbi módon juttathatja el hozzánk:

Szóbeli panaszát munkatársaink személyes ügyintézés keretében ügyfélszolgálatunkon vagy telefonon kezelik.

 • Személyesen a jobb oldalon feltüntetett címen, 
 • Telefonon a jobb oldalon feltüntetett telefonszámon.

A biztosító a szóbeli panaszt 30 napon belül vizsgálja meg, és szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panaszát szóben teszi, akkor munkatársaink jegyzőkönyvet vesznek fel. Az elkészült jegyzőkönyv egy másolati példányát a panasz kivizsgálásának eredményét tartalmazó válaszlevelünkkel együtt megkapja.

Írásbeli panaszát Társaságunkhoz bejelentheti személyesen, vagy megbízottja által átadott bejelentés útján, továbbá postán, faxon és elektronikus levélben is eljuttathatja részünkre.

 • Személyesen,
 • Postai úton,
 • Faxon,
 • Elektronikus úton a Kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltése révén, ahol kérjük, az üzenet tárgyaként a Panaszbejelentést jelölje meg.

Panasza ügyintézéséhez a letölthető dokumentumok között megtalálja az alábbi dokumentumokat:

 • BNP Paribas Cardif Biztosító és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító összevont panasz-ügyintézési szabályzata
 • Útmutató panasz benyújtásához, amely dokumentumban leírtak segítséget nyújtanak Önnek abban, hogy panaszát gördülékenyen nyújthassa be
 • Formanyomtatvány panasz benyújtásához
 • A Magyar Nemzeti Bankhoz címzett fogyasztói kérelem űrlapja
 • A Pénzügyi Békéltető Testülethez címzett fogyasztói kérelem űrlapja
 • Meghatalmazás minta, amennyiben a BNP Paribas Cardif Biztosítónál meghatalmazott segítségével tenne panaszt
 • Meghatalmazás minta, amennyiben a BNP Paribas Cardif Életbiztosítónál meghatalmazott segítségével tenne panaszt

Jelentse be panaszát!

Kérjük, jelentse be nekünk panaszát elektronikus úton, a Kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltése révén, ahol az üzenet tárgyaként a Panaszbejelentést jelölje meg!

Elérhetőségek

E-mail cím: ugyfelszolgalat@cardif.hu
Telefonszám: +36 1 501 2345

Székhely:
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., C épület, II. em.

Személyes és telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő                8:00-16:00
Kedd                8:00-16:00
Szerda             7:00-19:00
Csütörtök         8:00-16:00
Péntek             8:00-16:00