Cégünk számokban

Ismerje meg pénzügyi adatainkat

Cégünk számokban

Társaságunk üzleti évi eredményeit és tőkemegfelelését az Éves beszámoló és a Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés mutatja be.

Éves jelentés

A számviteli törvény szerinti elkészített, könyvvizsgálói záradékkal hitelesített, letétbe helyezett éves beszámoló, amely bemutatja a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét és azok változásait.

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés (SFCR)

A Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés a Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletének XX. mellékletben meghatározott szerkezetben, a rendelet 292–298. cikkében említett információk közzététele céljából.

Cardif világszerte éves jelentések

A Cardif csoport által készített tájékoztató, amely bemutatja, hogy a Cardif világszerte milyen eredményeket ért el.