Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal!

A BNP Paribas Cardif visszaélés-bejelentő rendszere

A BNP Paribas Cardif elkötelezett a jogszabályok és egyéb előírások szigorú betartása és a BNP Paribas Csoport Magatartási Kódex szabályainak érvényre juttatása iránt.

A visszaélés-bejelentő rendszer a BNP Paribas Cardif Compliance területének hatáskörébe tartozik.

A visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül bejelentheti bűncselekmény gyanújára, közérdek fenyegetésére vagy sérelmére, jogszabálysértésre vagy ennek elrejtésére, valamint a Magatartási Kódex megsértésére vonatkozó információit.

A bejelentéseket független szakértők bizalmasan, a hatályos előírásoknak megfelelően vizsgálják ki, arról a bejelentőt – ha megadta elérhetőségét – tájékoztatják.

A vizsgálat időtartama általánosságban 30 nap, de indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett lehet hosszabb, legfeljebb 3 hónap.

A bejelentők részére a BNP Paribas Cardif védelmet biztosít a jogszabályokban megengedett mértékig.

A bejelentő személyazonosságát – ha adatait megadta – a vizsgálat minden szakaszában bizalmasan kezelik. A bejelentő személyét, és a bejelentés tartalmát csak a vizsgálók ismerhetik meg.

A névtelen bejelentések esetén nincs lehetőség pontosítást vagy dokumentumokat kérni, ezért az ilyen bejelentések csak a bejelentett információk mértékéig kerülnek kivizsgálásra.

A bejelentő jogosult az álláspontját kifejteni, bizonyítékkal alátámasztani és jogi képviselőt igénybe venni (jogi képviselő esetén kérjük, csatolja az ügyvédi meghatalmazást).


Nem kerül kivizsgálásra a bejelentés, ha

•   Nem bűncselekmény gyanújára, közérdek fenyegetésére vagy sérelmére, jogszabálysértésre vagy ennek elrejtésére, valamint a Magatartási Kódex megsértésére vonatkozik, vagy
•   a bejelentő korábban tett már ugyanerre a visszaélésre bejelentést és az kivizsgálásra került vagy nem volt elég bizonyíték a kivizsgálásához.


A bejelentéssel történő visszaélés fegyelmi vagy büntetőjogi eljárásnak teheti ki a bejelentőt. Rosszhiszemű, valótlan információ közlésekor, ha bűncselekmény gyanúja felmerül, a bejelentő adatait a hatóságnak át kell adni, ha ezzel a bejelentő kárt vagy jogsérelmet okoz, akkor a hatóság kikérheti a bejelentő adatait.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a bejelentésben ne adjon meg különleges személyes adatokat (faji, etnikai származás, politikai vélemény vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai adatok, biometrikus adatok, egészségügyi adatok, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok, bűnügyi adatok). Amennyiben van ilyen, az adatokat a kivizsgálás során külön titkosított módon fogjuk kérni.


Kérjük, nyilatkozzon, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van vagy kellő alappal feltételezi, hogy valósak.

Bejelentés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a BNP Paribas Cardif visszaélés-bejelentésére és adatkezelésére vonatkozó tájékoztatását.

Elérhetőségek

E-mail cím: whistleblowing@cardif.hu

Postacím:
BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt.
Compliance
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., C épület, II. em.

Kérjük, a borítékra írja rá: "Bizalmas"