Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal!

A BNP Paribas Cardif visszaélés-bejelentő rendszere

A BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. (továbbiakban együtt: BNP Paribas Cardif) elkötelezett a jogszabályok és egyéb előírások szigorú betartása és a BNP Paribas Csoport Magatartási Kódex szabályainak érvényre juttatása iránt.

A visszaélés-bejelentő rendszer a BNP Paribas Cardif Compliance területének hatáskörébe tartozik.

A visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül bejelentheti jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkat, különösen bűncselekmény gyanújára, közérdek fenyegetésére vagy sérelmére, jogszabálysértésre vagy ennek elrejtésére, valamint a Magatartási Kódex megsértésére vonatkozó információit.

A bejelentéseket független szakértők bizalmasan, a hatályos előírásoknak megfelelően vizsgálják ki, arról a bejelentőt – ha megadta elérhetőségét – tájékoztatják.

A vizsgálat időtartama általánosságban 30 nap, de indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatása mellett lehet hosszabb, legfeljebb 3 hónap.

A bejelentők részére a BNP Paribas Cardif védelmet biztosít a jogszabályokban megengedett mértékig.

A bejelentő személyazonosságát – ha adatait megadta – a vizsgálat minden szakaszában bizalmasan kezelik. A bejelentő személyét, és a bejelentés tartalmát csak a vizsgálók ismerhetik meg.

A névtelen bejelentések esetén nincs lehetőség pontosítást vagy dokumentumokat kérni, ezért az ilyen bejelentések csak a bejelentett információk mértékéig kerülnek kivizsgálásra.

A bejelentő jogosult az álláspontját kifejteni, bizonyítékkal alátámasztani és jogi képviselőt igénybe venni (jogi képviselő esetén kérjük, csatolja az ügyvédi meghatalmazást).


Nem kerül kivizsgálásra a bejelentés, ha

•   Nem jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkra vonatkozik,

•   Ön nem jogosult visszaélés-bejelentést tenni (kérjük, olvassa el a Gyakori kérdések között a Ki tehet bejelentést? részt),

•   Ön korábban tett már ugyanerre a visszaélésre bejelentést, vagy

•   A közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentéssel történő visszaélés fegyelmi vagy büntetőjogi eljárásnak teheti ki a bejelentőt. Rosszhiszemű, valótlan információ közlésekor, ha bűncselekmény gyanúja felmerül, a bejelentő adatait a hatóságnak át kell adni, ha ezzel a bejelentő kárt vagy jogsérelmet okoz, akkor a hatóság kikérheti a bejelentő adatait.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a bejelentésben ne adjon meg különleges személyes adatokat (faji, etnikai származás, politikai vélemény vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai adatok, biometrikus adatok, egészségügyi adatok, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok, bűnügyi adatok). Amennyiben van ilyen, az adatokat a kivizsgálás során külön titkosított módon fogjuk kérni.


Kérjük, nyilatkozzon, hogy megértette a rosszhiszemű bejelentésre vonatkozó tájékoztatást.

Bejelentés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a BNP Paribas Cardif visszaélés-bejelentésére és adatkezelésére vonatkozó tájékoztatását.

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSÉT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TEHETI MEG

e-mail: whistleblowing@cardif.hu

postacím: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.

A BNP Paribas Csoport visszaélés-bejelentő csatornáira angol vagy francia nyelven:

on-line: https://group.bnpparibas/en/direct-access/whistleblowing

e-mail: GLOBAL_COMPLIANCE_GROUP_ALERTE_ETHIQUE_WHISTLEBLOWING@bnpparibas.com

group_assurance_whistleblowing@bnpparibas.com

postacím: BNP Paribas Compliance PE - At the attention of the Referent Compliance Professional Ethics - Personal and confidential - Millénaire 1 - ACI : CVB02B3 - 35, rue de la Gare, 75019 Paris, France

Elérhetőségek

E-mail cím: whistleblowing@cardif.hu

Postacím:
BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt.
Compliance
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., C épület, II. em.

Kérjük, a borítékra írja rá: "Bizalmas"