logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Kárbejelentés időpontja

Bejelenthetem-e a kárt később is?

A biztosított (a biztosított halála esetén a biztosított örököse vagy hozzátartozója köteles a biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb 2 éven belül bejelenteni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a bejelentési és a szükséges felvilágosítási kötelezettségek megsértése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak.

logo BNP Paribas Cardif
Kórház utca 6-12
1033 Budapest
Tel: +36 1 501 2300
Email: cardif@cardif.hu
Kárbejelentés esetén törlesztőrészletek fizetése

Abbahagyhatom-e a törlesztő-részletek fizetését, ha visszaküldtem a kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a BNP Paribas Cardif-hoz?

Nem, egészen addig kell fizetnie a törlesztő részleteket, ameddig nem kap a BNP Paribas Cardif-tól egy levelet, amelyben a szolgáltatási igénye elbírálásának eredményéről értesítjük, mely szerint kifizetjük Ön helyett a havi törlesztő részleteket.